Książka teleadresowa

Pracownicy Kuratorium Oświaty w Katowicach (nry telefonów, zadania):

Wydział Nadzoru Edukacji
Wydział Jakości Edukacji
Wydział Finansów i Kadr
Wydział Organizacyjno – Administracyjny
Delegatura w Bielsku-Białej
Delegatura w Bytomiu
Delegatura w Częstochowie
Delegatura w Gliwicach
Delegatura w Rybniku
Delegatura w Sosnowcu
Samodzielne stanowiska
Zespoły