Książka teleadresowa

Pracownicy Kuratorium Oświaty w Katowicach (nry telefonów, zadania):

Wydział Nadzoru Edukacji

Wydział Jakości Edukacji

Wydział Finansów i Kadr

Wydział Organizacyjno – Administracyjny

Delegatura w Bielsku-Białej

Delegatura w Bytomiu

Delegatura w Częstochowie

Delegatura w Gliwicach

Delegatura w Rybniku

Delegatura w Sosnowcu

Samodzielne stanowiska

Zespoły