Przyjmowanie skarg i wniosków


PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW:


Śląski Kurator Oświaty
w każdą środę tygodnia w godzinach od 10.00 do 14.00
/po wcześniejszym umówieniu telefonicznym/

Wicekuratorzy
w każdy czwartek tygodnia w godzinach od 13.00 do 16.00
/po wcześniejszym umówieniu telefonicznym/

Dyrektorzy Wydziałów i Delegatur
– codziennie, w godzinach pracy urzędu

Zespół Kontroli Wewnętrznej, Skarg, Wniosków i Petycji
pok. nr 5.04 lub 5.05,  tel. 32 606 30 31 lub 32 606 30 10
– codziennie, w godzinach pracy urzędu

Pracowników Kuratorium Oświaty
pełniących dyżur popołudniowy, w każdy wtorek w godzinach od 15.30 do 17.00 – pok. 6.10,  tel. 32 606 30 35; 32 606 30 36


Skargi i wnioski można składać także ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z pracownikami Kuratorium Oświaty codziennie w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek) od 7.30 do 15.30.


SKARGI I WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ PISEMNIE:

  • pocztą tradycyjną na adres:
    Kuratorium Oświaty w Katowicach,
    40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a
  • bezpośrednio w Kancelarii Kuratorium – pok. 6.10 (piętro VI)
  • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@kuratorium.katowice.pl
  • poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą: /y77uu54yfi/skrytka
  • faksem pod nr +48 32 606 30 36

Adresy punktów kancelaryjnych:


Kuratorium Oświaty w Katowicach,
40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a
tel. (32) 606-30-35; fax (32) 606-30-36
 

email: kancelaria@kuratorium.katowice.pl

Delegatura w Bielsku-Białej
43 – 300 Bielsko-Biała ul. Piastowska 44
tel. (33) 812-26-45; fax (33) 822-81-75
 

email: bielsko@kuratorium.katowice.pl

Delegatura w Bytomiu
41-902 Bytom, ul. A. Józefczaka 39
tel.(32) 388-00-70; fax (32) 388-00-79
 

email: bytom@kuratorium.katowice.pl

Delegatura w Częstochowie
42-200 Częstochowa ul. Sobieskiego 7
tel. (34) 378-23-61, 324-62-22;  (34) 324-54-71
 

email: czestochowa@kuratorium.katowice.pl

Delegatura w Gliwicach
44-100 Gliwice ul. Warszawska 35
tel. (32) 231-29-41; fax  (32) 231-29-41
 

email: gliwice@kuratorium.katowice.pl

Delegatura w Rybniku
44-200 Rybnik ul. 3-go Maja 27
tel. (32) 422-38-02; fax  (32) 422-38-02
 

email: rybnik@kuratorium.katowice.pl

Delegatura w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec ul. Krzywa 2
tel. (32) 785-16-58; fax (32) 266-60-40
 

email: sosnowiec@kuratorium.katowice.pl