Ogłoszenie o naborze członków komisji ds. oceny oraz podziału środków budżetowych na zadania publiczne zlecane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2023r. – ogłoszenie – formularz zgłoszeniowy

Ogłoszenie o naborze członków komisji ds. oceny oraz podziału środków budżetowych na zadania publiczne zlecane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży
w 2023r.

– ogłoszenie

– formularz zgłoszeniowy

Załączniki

Formularz zgłoszenia do Komisji
Data: 2023-04-20, rozmiar: 8 KB
ogłoszenie o naborze
Data: 2023-04-20, rozmiar: 3 MB