Informacja o majątku trwałym

Stan na 31.12.2023 r.

Stan na 31.12.2022 r.

Stan na 31.12.2021 r.

Stan na 31.12.2020 r.

Stan na 31.12.2019 r.

Stan na 31.12.2018 r.

Stan na 31.12.2017 r.

Stan na 31.12.2016 r.

Stan na 31.12.2015 r.