Arkusze kontroli zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej – rok szkolny 2019/2020


Arkusz kontroli planowej w zakresie zgodności z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.