Kontrola planowa w zakresie zgodności z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

Arkusz kontroli planowej w zakresie zgodności z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

 

Załączniki

Pobierz arkusz
Data: 2019-12-14, rozmiar: 60 KB