Plan nadzoru pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/23 – po zmianie