Plan nadzoru pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2023-2024