Wznowienie realizacji planu nadzoru pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020 w części dotyczącej monitorowania

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej nr DKO-WNP.4092.33.2020DB z 24 lipca 2020 roku wznawia  się realizację planu nadzoru pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020 w części dotyczącej monitorowania.

Wznowienie dotyczy następujących zakresów monitorowania:

w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych:

w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych:

 

Jednocześnie w związku ze wznowieniem realizacji planów nadzoru pedagogicznego opracowano harmonogramy ww. monitorowań.