Zmiana podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021


Załącznik:
Zmiana w Podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020-2021