Zmiana w Wytycznych Ministra Edukacji i Nauki dotyczących nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych


W związku z pismem Ministra Edukacji i Nauki nr DKO-WNP.4092.61.2020.DB z dnia 1 marca 2021 roku realizacja działań – wynikających z planu nadzoru pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021 – w zakresie kontroli planowych:

  • „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych”,
  • „Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego w branży opieki zdrowotnej”,
  • „Zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych”,

zostaje zawieszona.

Katowice, 1 marca 2021 roku