Informacja o nieodpłatnym przekazaniu lub darowiźnie składników rzeczowego majątku ruchomego Kuratorium Oświaty w Katowicach – sprzęt biurowy


Ogłoszenie – nieodpłatne przekazanie lub darowizna

Załącznik nr 1

Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna

Załącznik nr 3 – Wniosek – darowizna

Załącznik nr 2 – Wniosek – nieodpłatne przekazanie