Informacja o sprzedaży składników rzeczowego majątku ruchomego Kuratorium Oświaty w Katowicach – laptopy


Ogłoszenie – sprzedaż (laptopy)

Załącznik nr 1 – wykaz składników majątku ruchomego

Załącznik nr 2 – wzór oferty

Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna