Rozliczenie dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r.


Pismo

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

Załącznik nr 8

Załacznik nr 9