Pismo MEN – “Aktywna Tablica”

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej nr DPPI WIT.4063.89.2017.AMO z 3 listopada 2017 r. kierowane do przedstawicieli organów prowadzących oraz dyrektorów szkół realizujących zakupy w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica”.


Dokument do pobrania