Rządowy program wspomagania “Bezpieczna+”

Informacja o naborze wniosków w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – “Bezpieczna+”

Ogłoszenie do składania wniosków 2017

Wniosek