Sprawozdanie z realizacji programu Bezpieczna+

Formularze sprawozdań z realizacji Rządowego programu wspomagania  w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.


Pismo

Załącznik do sprawozdania

Bezpieczna+ 2017 sprawozdanie szkoła

Bezpieczna+ 2017 sprawozdanie organ prowadzący