Liczba dzieci, które w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej, którym wójt (starosta, burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego


Dokument do pobrania