Druki sprawozdań obowiązujące w ramach modułu 3 wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2023 r.


W związku ze zbliżającym się terminem złożenia sprawozdań z realizacji wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” w 2023 r., udostępniamy (w wersji edytowalnej) wzory druków do stosowania:

  1.  Wzór sprawozdania szkoły do organu prowadzącego z realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2023 r. do pobrania 
  2.  Wzór sprawozdania organu prowadzącego do wojewody z realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2023 r. do pobrania 

Termin do złożenia sprawozdań dla szkół – 28 luty 2024 r.

Termin do złożenia sprawozdań dla organów – 31 marzec 2024 r.

Jednocześnie informujemy, iż opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wzory dokumentacji, dotyczącej wniosków i sprawozdań z realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  udostępnione (w wersji edytowalnej) do stosowania w 2024 r. dotyczą realizacji wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Wzory druków zamieszczone zostały na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/posilek-w-szkole-i-w-domu-modul-3 sekcja Co robimy > Oświata i wychowanie > Programy i projekty > „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3”