Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – wykaz organów prowadzących do objęcia wsparciem finansowym

Wykaz organów prowadzących do objęcia wsparciem finansowym modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019 – 2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.


Szczegółowe informacje na stronie: bip.katowice.uw.gov.pl