Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym – wzór Wniosku do Wojewody na 2022 r.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – wzór Wniosku do Wojewody na 2022 r.