Ogłoszenie o naborze członków komisji ds. oceny oraz podziału środków budżetowych na zadania publiczne

zlecane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021r.

Ogłoszenie – nabór członków komisji

Formularz zgłoszenia do komisji konkursowej