Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie (sfinansowanie) wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w 2019 roku letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z województwa śląskiego

Rozstrzynięcie