Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na powierzenie (sfinansowanie) wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w 2022 r. letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z województwa śląskiego


Wybór ofert – wypoczynek