Komunikat w sprawie koordynatora do spraw dostępności

W celu zapewnienia dostępności osobom o szczególnych potrzebach w Kuratorium Oświaty w Katowicach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 z późn.zm. ), funkcje koordynatora do spraw dostępności pełni Pan Adam Zabiegała – główny specjalista w Kuratorium Oświaty w Katowicach

Dane kontaktowe:

  • e-mail: zabiegala@kuratorium.katowice.pl;
  • telefon: (32) 606 30 59;
  • adres: Kuratorium Oświaty w Katowicach, ul. Powstańców 41 a, 40-024 Katowice, pokój nr 8.12