Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu – poniedziałek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, środa-piątek 7.30-15.30 do Kancelarii Kuratorium Oświaty w Katowicach mieszczącej się w pokoju nr 6.10 przy ul. Powstańców 41a na następujących nośnikach danych:
  • Dyskietka 1,44 MB
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  • Płyta CD-RW
  • Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Kuratorium Oświaty w Katowicach – /y77uu54yfi/skrytkaESP. Odnośnik do Elektronicznej Skrzynki Podawczej Kuratorium Oświaty w Katowicach znajduje się tutaj.


 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
UWAGA!
Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne.