Centralny rejestr skarg i wniosków


Komórka prowadząca rejestr:
Samodzielne stanowisko pracy ds. rozpatrywania skarg i wniosków

Zbiór dostępny w godzinach pracy Kuratorium – pok. 5.14, ul. Powstańców 41a – z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r. poz 1000).