Informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 r.


Ogólna liczba petycji rozpatrzonych w 2017 r. Przedmiot składanych petycji Sposób załatwienia petycji
2 dot. wprowadzenia terapii antyzakrzepowej Udzielenie odpowiedzi – wskazanie przepisów prawa regulujących tematykę zdrowia i kształtowania nawyków zdrowotnych.
dot. przywrócenia edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach Udzielenie odpowiedzi – wskazanie przepisów prawa regulujących tematykę edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach.