Centralny rejestr skarg i wniosków


Komórka prowadząca rejestr:      Zespół Kontroli Wewnętrznej, Skarg, Wniosków i Petycji

Zbiór dostępny w godzinach pracy Kuratorium – pok. 5.05, ul. Powstańców 41a – z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz 1781).