Dane osób redagujących BIP


telefon e-mail
Merytorycznie
Jolanta Prasełek (32) 606-30-39 j.praselek@poczta.kuratorium.katowice.pl
Technicznie
Andrzej Kloc (32) 606-30-29 a.kloc@poczta.kuratorium.katowice.pl