Dane osób redagujących BIP


telefon e-mail
Merytorycznie
Jolanta Prasełek (32) 606-30-39 j.praselek@kuratorium.katowice.pl
Technicznie
Sławomir Chowański (32) 606-30-70 s.chowanski@kuratorium.katowice.pl