Adres redakcji


Adres redakcji
Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Katowicach:

Kuratorium Oświaty w Katowicach
ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice

tel. 32 / 606-30-16 – sprawy techniczne
32 / 606-30-39 – sprawy merytoryczne
fax 32 / 606-30-35

adres e-mail: kancelaria@kuratorium.katowice.pl