Wykaz skrótów stosowanych do oznaczenia komórek organizacyjnych

Wykaz komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy Kuratorium Oświaty w Katowicach wraz z symboliką stosowaną do oznaczania spraw i celów organizacyjnych.


Zał.2 do Regulaminu KO z dnia 13.01.2022 – pobierz dokument