Terminy przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania


Uprzejmie przypominamy:

  1. Zgodnie z art. 89 ust. 6, 8, 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm. ) dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej lub przekształconej szkoły oraz placówki publicznej przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.
  2. Zgodnie z art. 172 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm. ) dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły niepublicznej przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.