Aneks nr 1 do sprawozdania z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022 w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych

Załączniki

Aneks nr 1 do sprawozdania - rok szkolny 2021-2022
Data: 2022-10-20, rozmiar: 128 KB