Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2022/2023Wykaz zawodów wiedzy organizowanych przez kuratora i inne podmioty 2022_2023

Zał. nr 1 Wykaz zawodów wiedzy artystycznych i sportowych woj śląskie

Zał. nr 2 Wojewódzkie konursy przedmiotowe ŚlKO

Zał. nr 3 Zawody kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień

Zał. nr 4 Wykaz olimpiad dla SP