Procedura naboru pracowników na wolne stanowisko w służbie cywilnej

Procedura naboru w służbie cywilnej

Oświadczenia wymagane przy składaniu dokumentów na wolne stanowisko w służbie cywilnej

Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami