Procedura naboru pracowników na wolne stanowisko pracy niebędące stanowiskiem w służbie cywilnej


Procedura naboru

Wzór oświadczenia

Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami