Oświadczenie kandydata – na stanowisko w służbie cywilnej


Klauzula informacyjna

Oświadczenie kandydata na stanowisko w służbie cywilnej

Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami