Oświadczenie kandydata – na stanowisko pomocnicze i obsługowe

Klauzula informacyjna

Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami