Wykaz zakwalifikowanych szkół do objęcia wsparciem finansowym w ramach programu AKTYWNA TABLICA

Wykaz szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych AKTYWNA TABLICA.


Szczegółowe informacje dostępne na stronie: bip.katowice.uw.gov.pl