Wykaz zakwalifikowanych szkół do objęcia wsparciem finansowym w ramach programu „AKTYWNA TABLICA” – edycja 2023


https://suw.bip.gov.pl/aktywna-tablica/aktywna-tablica.html