Realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”

• Rozporządzenie


Na stornie Ministerstwa Edukacji i Nauki opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” (Dz. U. z dnia 13 września 2021 r., poz. 1675) wraz z formularzami wniosków dostępne pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozpoczyna-sie-realizacja-priorytetu-3-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-20-na-lata-2021-2026