Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 – Priorytet 3

• Nabór wniosków do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” w 2021 roku


W przypadku wsparcia finansowego udzielonego w 2021 r. w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”, organy prowadzące składają wnioski do dnia 20.09.2021 r.

Kompletne wnioski, podpisane przez upoważnione osoby, będzie można składać:
– osobiście w godz. 7.30 – 15.30 w siedzibie Kuratorium Oświaty w Katowicach, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 3” – edycja 2021,
– korespondencyjnie – przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Katowicach, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 3”– edycja 2021.

Decyduje data wpływu do Kuratorium Oświaty w Katowicach.

WZORY WNIOSKÓW – dyrektor, organ prowadzący – strona MEiN

Druki:


Do wniosku proszę dołączyć klasyfikację budżetową sporządzoną wg załączonego wzoru:

Załącznik 1 – Klasyfikacja budżetowa – kliknij aby pobrać