Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025

Dotyczy tylko – organów prowadzących składających wnioski w edycji 2021 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 – Priorytet 3”

Kuratorium Oświaty w Katowicach zwraca się z prośbą do Państwa biorących udział
w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025, Priorytet 3” – edycja 2021 o przesłanie dodatkowo Załącznika nr 1 dot. klasyfikacji budżetowej w terminie do 20 września br.

Załącznik nr 1 proszę przesłać w wersji papierowej na adres: Kuratorium Oświaty
w Katowicach ul. Powstańców 41a, 40 – 024 Katowice.

Załącznik nr 1 – kliknij aby pobrać