Wykaz placówek wychowania przedszkolnego i szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w 2021 r. w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”

https://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-2-0-na-lata-na-lata-2021-2025-wykaz-placowek