Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w latach 2022-2024.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele
edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz
pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych
w latach 2022–2024 (Dz. U. z 2022 r. poz. 850)