Kategoria: Zasiłek losowy na cele edukacyjne

Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024 r.

Kuratorium Oświaty w Katowicach przypomina o możliwości składania wniosków na pomoc dzieciom i uczniom z terenów objętych negatywnymi skutkami klęsk atmosferycznych w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w […]

Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024 r.

Załączniki Załącznik do pisma Data: 2022-07-08, rozmiar: 11 KB Zasiłek losowy-pismo Data: 2022-07-08, rozmiar: 586 KB Pobierz wszystkie pliki

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w latach 2022-2024.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022–2024 (Dz. U. z 2022 r. poz. 850)

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne , pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego w latach 2019-2021

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele   edukacyjne , pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021 Zasiłek losowy 2020 Zasiłek losowy 202- załącznik

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne , pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021

Załączniki: Zasiłek losowy Tabela do zasiłku losowego