Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego w latach 2019-2021

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele   edukacyjne , pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021

Zasiłek losowy 2020

Zasiłek losowy 202- załącznik