Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele   edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021″.